Levenslijst vogels

Hieronder volgt mijn levenslijst voor vogels welke ik gedurende mijn leven heb gezien. Deze lijst wordt regelmatig bijgewerkt.
De lijst is gebaseerd op de lijst zoals gepubliceerd op de site van dutchavifauna
Laatste update: 05 december 2017.
Totaal aantal soorten: 169 (inclusief exoten)

geeft alle artikelen waarin deze soort worden genoemd.
laat alle foto’s zien waarin deze soort is afgebeeld.

eenden

 1. Knobbelzwaan
 2. Wilde Zwaan
 3. Witbuikrotgans
 4. Rotgans
 5. Brandgans
 6. Roodhalsgans
 7. Grote Canadese Gans
 8. Ross’ Gans
 9. Grauwe Gans
 10. Toendrarietgans
 11. Kolgans
 12. IJseend
 13. Eider
 14. Brilduiker
 15. Nonnetje
 16. Grote Zaagbek
 17. Bergeend
 18. Casarca
 19. Tafeleend
 20. Kuifeend
 21. Zomertaling
 22. Slobeend
 23. Krakeend
 24. Smient
 25. Wilde Eend
 26. Pijlstaart
 27. Wintertaling

hoenders

 1. Patrijs

flamingo’s

 1. Flamingo

futen

 1. Dodaars
 2. Roodhalsfuut
 3. Fuut

duiven

 1. Houtduif
 2. Turkse Tortel

zandhoenders

Nog geen soorten in deze groep

  nachtzwaluwen

  Nog geen soorten in deze groep

   gierzwaluwen

   1. Gierzwaluw

   koekoeken

   1. Koekoek

   rallen

   1. Waterhoen
   2. Meerkoet

   kraanvogels

   1. Kraanvogel

   trappen

   Nog geen soorten in deze groep

    duikers

    1. Roodkeelduiker
    2. Parelduiker
    3. IJsduiker

    zuidelijke stormvogeltjes

    Nog geen soorten in deze groep

     noordelijke stormvogeltjes

     Nog geen soorten in deze groep

      stormvogels

      Nog geen soorten in deze groep

       ooievaars

       1. Zwarte Ooievaar
       2. Ooievaar

       pelikanen

       Nog geen soorten in deze groep

        reigers

        1. Kwak
        2. Ralreiger
        3. Koereiger
        4. Blauwe Reiger
        5. Purperreiger
        6. Grote Zilverreiger
        7. Kleine Zilverreiger

        ibissen

        1. Lepelaar

        jan-van-genten

        Nog geen soorten in deze groep

         aalscholvers

         1. Kuifaalscholver
         2. Aalscholver

         grielen

         Nog geen soorten in deze groep

          scholeksters

          1. Scholekster

          kluten

          1. Steltkluut
          2. Kluut

          plevieren

          1. Goudplevier
          2. Zilverplevier
          3. Kievit
          4. Kleine Plevier

          strandlopers

          1. Regenwulp
          2. Wulp
          3. Grutto
          4. Steenloper
          5. Kemphaan
          6. Drieteenstrandloper
          7. Paarse Strandloper
          8. Tureluur
          9. Houtsnip
          10. Watersnip

          vorkstaartplevieren

          Nog geen soorten in deze groep

           alken

           Nog geen soorten in deze groep

            jagers

            Nog geen soorten in deze groep

             meeuwen

             1. Drieteenmeeuw
             2. Kokmeeuw
             3. Stormmeeuw
             4. Zilvermeeuw
             5. Grote Mantelmeeuw
             6. Zwarte Stern
             7. Visdief

             visarenden

             1. Visarend

             sperwers

             1. Wespendief
             2. Bruine Kiekendief
             3. Blauwe Kiekendief
             4. Sperwer
             5. Havik
             6. Zeearend
             7. Rode Wouw
             8. Ruigpootbuizerd
             9. Buizerd

             kerkuilen

             1. Kerkuil

             uilen

             1. Sperweruil
             2. Dwerguil
             3. Steenuil
             4. Ransuil
             5. Velduil
             6. Bosuil
             7. Oehoe

             hoppen

             Nog geen soorten in deze groep

              spechten

              1. Groene Specht
              2. Zwarte Specht
              3. Grote Bonte Specht

              bijeneters

              Nog geen soorten in deze groep

               scharrelaars

               Nog geen soorten in deze groep

                ijsvogels

                1. IJsvogel

                valken

                1. Torenvalk
                2. Boomvalk
                3. Slechtvalk

                vireo’s

                Nog geen soorten in deze groep

                 wielewalen

                 Nog geen soorten in deze groep

                  klauwieren

                  1. Klapekster

                  kraaien

                  1. Ekster
                  2. Gaai
                  3. Notenkraker
                  4. Kauw
                  5. Roek
                  6. Zwarte Kraai
                  7. Raaf

                  goudhanen

                  1. Goudhaan

                  buidelmezen

                  1. Buidelmees

                  mezen

                  1. Pimpelmees
                  2. Koolmees
                  3. Kuifmees
                  4. Glanskop

                  baardmannen

                  1. Baardman

                  leeuweriken

                  1. Veldleeuwerik

                  zwaluwen

                  1. Oeverzwaluw
                  2. Boerenzwaluw
                  3. Huiszwaluw

                  struikzangers

                  1. Cetti’s Zanger

                  staartmezen

                  1. Staartmees

                  boszangers

                  1. Tjiftjaf
                  2. Fitis

                  grasmussen

                  1. Grasmus
                  2. Zwartkop

                  sprinkhaanzangers

                  1. Snor

                  rietzangers

                  1. Kleine Karekiet
                  2. Rietzanger

                  graszangers

                  Nog geen soorten in deze groep

                   pestvogels

                   1. Pestvogel

                   rotskruipers

                   Nog geen soorten in deze groep

                    boomklevers

                    1. Boomklever

                    boomkruipers

                    1. Boomkruiper

                    winterkoningen

                    1. Winterkoning

                    spotlijsters

                    Nog geen soorten in deze groep

                     spreeuwen

                     1. Spreeuw

                     waterspreeuwen

                     1. Waterspreeuw

                     vliegenvangers

                     1. Merel
                     2. Kramsvogel
                     3. Zanglijster
                     4. Koperwiek
                     5. Grote Lijster
                     6. Roodborst
                     7. Blauwborst
                     8. Gekraagde Roodstaart
                     9. Paapje
                     10. Roodborsttapuit
                     11. Tapuit

                     heggenmussen

                     1. Heggenmus

                     mussen

                     1. Huismus
                     2. Ringmus

                     kwikstaarten

                     1. Gele Kwikstaart
                     2. Noordse Kwikstaart
                     3. Witte Kwikstaart
                     4. Boompieper
                     5. Oeverpieper

                     vinken

                     1. Vink
                     2. Goudvink
                     3. Groenling
                     4. Kneu
                     5. Witbandkruisbek
                     6. Kruisbek
                     7. Putter

                     gorzen

                     1. Rietgors

                     exoten

                     Dit zijn soorten die door de mens naar Nederland (Europa) zijn gehaald.

                     1. Nijlgans
                     2. Fazant
                     3. Halsbandparkiet
                     4. Indische Gans
                     5. Zwarte Zwaan