Levenslijst vogels

Hieronder volgt mijn levenslijst voor vogels welke ik gedurende mijn leven heb gezien. Deze lijst wordt regelmatig bijgewerkt.
De lijst is gebaseerd op de lijst zoals gepubliceerd op de site van dutchavifauna
Laatste update: 05 februari 2019.
Totaal aantal soorten: 185 (inclusief 5 exoten)

geeft alle artikelen waarin deze soort worden genoemd.
laat alle foto’s zien waarin deze soort is afgebeeld.

eenden

 1. Knobbelzwaan
 2. Wilde Zwaan
 3. Witbuikrotgans
 4. Rotgans
 5. Brandgans
 6. Roodhalsgans
 7. Grote Canadese Gans
 8. Ross’ Gans
 9. Kleine Rietgans
 10. Grauwe Gans
 11. Toendrarietgans
 12. Kolgans
 13. IJseend
 14. Eider
 15. Brilduiker
 16. Nonnetje
 17. Grote Zaagbek
 18. Bergeend
 19. Casarca
 20. Tafeleend
 21. Kuifeend
 22. Zomertaling
 23. Slobeend
 24. Krakeend
 25. Smient
 26. Wilde Eend
 27. Pijlstaart
 28. Wintertaling

hoenders

 1. Patrijs

flamingo’s

 1. Flamingo

futen

 1. Dodaars
 2. Roodhalsfuut
 3. Fuut
 4. Geoorde Fuut

duiven

 1. Holenduif
 2. Houtduif
 3. Turkse Tortel

zandhoenders

Nog geen soorten in deze groep

  nachtzwaluwen

  Nog geen soorten in deze groep

   gierzwaluwen

   1. Gierzwaluw

   koekoeken

   1. Koekoek

   rallen

   1. Waterral
   2. Waterhoen
   3. Meerkoet

   kraanvogels

   1. Kraanvogel

   trappen

   Nog geen soorten in deze groep

    duikers

    1. Roodkeelduiker
    2. Parelduiker
    3. IJsduiker

    zuidelijke stormvogeltjes

    Nog geen soorten in deze groep

     noordelijke stormvogeltjes

     Nog geen soorten in deze groep

      stormvogels

      Nog geen soorten in deze groep

       ooievaars

       1. Zwarte Ooievaar
       2. Ooievaar

       pelikanen

       Nog geen soorten in deze groep

        reigers

        1. Kwak
        2. Ralreiger
        3. Koereiger
        4. Blauwe Reiger
        5. Purperreiger
        6. Grote Zilverreiger
        7. Kleine Zilverreiger

        ibissen

        1. Lepelaar

        jan-van-genten

        1. Jan-van-gent

        aalscholvers

        1. Kuifaalscholver
        2. Aalscholver

        grielen

        Nog geen soorten in deze groep

         scholeksters

         1. Scholekster

         kluten

         1. Steltkluut
         2. Kluut

         plevieren

         1. Goudplevier
         2. Zilverplevier
         3. Kievit
         4. Kleine Plevier
         5. Bontbekplevier

         strandlopers

         1. Regenwulp
         2. Wulp
         3. Grutto
         4. Steenloper
         5. Kanoet
         6. Kemphaan
         7. Drieteenstrandloper
         8. Bonte Strandloper
         9. Paarse Strandloper
         10. Witgat
         11. Zwarte Ruiter
         12. Tureluur
         13. Houtsnip
         14. Watersnip

         vorkstaartplevieren

         Nog geen soorten in deze groep

          alken

          1. Zeekoet

          jagers

          Nog geen soorten in deze groep

           meeuwen

           1. Drieteenmeeuw
           2. Kokmeeuw
           3. Stormmeeuw
           4. Zilvermeeuw
           5. Grote Mantelmeeuw
           6. Zwarte Stern
           7. Visdief

           visarenden

           1. Visarend

           sperwers

           1. Wespendief
           2. Bruine Kiekendief
           3. Blauwe Kiekendief
           4. Sperwer
           5. Havik
           6. Zeearend
           7. Rode Wouw
           8. Ruigpootbuizerd
           9. Buizerd

           kerkuilen

           1. Kerkuil

           uilen

           1. Sperweruil
           2. Dwerguil
           3. Steenuil
           4. Ransuil
           5. Velduil
           6. Bosuil
           7. Oehoe

           hoppen

           Nog geen soorten in deze groep

            spechten

            1. Groene Specht
            2. Zwarte Specht
            3. Grote Bonte Specht

            bijeneters

            Nog geen soorten in deze groep

             scharrelaars

             Nog geen soorten in deze groep

              ijsvogels

              1. IJsvogel

              valken

              1. Torenvalk
              2. Smelleken
              3. Boomvalk
              4. Slechtvalk

              vireo’s

              Nog geen soorten in deze groep

               wielewalen

               Nog geen soorten in deze groep

                klauwieren

                1. Klapekster

                kraaien

                1. Ekster
                2. Gaai
                3. Notenkraker
                4. Kauw
                5. Roek
                6. Zwarte Kraai
                7. Raaf

                goudhanen

                1. Goudhaan

                buidelmezen

                1. Buidelmees

                mezen

                1. Pimpelmees
                2. Koolmees
                3. Kuifmees
                4. Glanskop

                baardmannen

                1. Baardman

                leeuweriken

                1. Veldleeuwerik
                2. Strandleeuwerik

                zwaluwen

                1. Oeverzwaluw
                2. Boerenzwaluw
                3. Huiszwaluw

                struikzangers

                1. Cetti’s Zanger

                staartmezen

                1. Staartmees

                boszangers

                1. Tjiftjaf
                2. Fitis

                grasmussen

                1. Grasmus
                2. Zwartkop

                sprinkhaanzangers

                1. Snor

                rietzangers

                1. Kleine Karekiet
                2. Rietzanger

                graszangers

                Nog geen soorten in deze groep

                 pestvogels

                 1. Pestvogel

                 rotskruipers

                 Nog geen soorten in deze groep

                  boomklevers

                  1. Boomklever

                  boomkruipers

                  1. Boomkruiper

                  winterkoningen

                  1. Winterkoning

                  spotlijsters

                  Nog geen soorten in deze groep

                   spreeuwen

                   1. Spreeuw

                   waterspreeuwen

                   1. Waterspreeuw

                   vliegenvangers

                   1. Merel
                   2. Kramsvogel
                   3. Zanglijster
                   4. Koperwiek
                   5. Grote Lijster
                   6. Roodborst
                   7. Blauwborst
                   8. Gekraagde Roodstaart
                   9. Paapje
                   10. Roodborsttapuit
                   11. Tapuit

                   heggenmussen

                   1. Heggenmus

                   mussen

                   1. Huismus
                   2. Ringmus

                   kwikstaarten

                   1. Gele Kwikstaart
                   2. Noordse Kwikstaart
                   3. Witte Kwikstaart
                   4. Boompieper
                   5. Oeverpieper

                   vinken

                   1. Vink
                   2. Goudvink
                   3. Groenling
                   4. Kneu
                   5. Kleine Barmsijs
                   6. Grote Barmsijs
                   7. Witbandkruisbek
                   8. Kruisbek
                   9. Grote Kruisbek
                   10. Putter

                   gorzen

                   1. Rietgors

                   exoten

                   Dit zijn soorten die door de mens naar Nederland (Europa) zijn gehaald.

                   1. Nijlgans
                   2. Fazant
                   3. Halsbandparkiet
                   4. Indische Gans
                   5. Zwarte Zwaan