Otter nieuws (update)

In Nederland komen steeds meer zoetwater zoogdieren voor. We kennen allemaal wel de Bever en waarschijnlijk ook de Otter. Allebei soorten die het na herintroductie in Nederland behoorlijk goed doen. Vandaag nieuws over de Otter.

Herintroductie

Nadat in 1988 in Friesland de laatste Otter werd doodgereden duurde het geruime tijd voor er weer (wilde) Otters in Nederland te zien waren. Na een tijdje van zoeken naar een geschikte locatie en vervolgens plannen werd er in 2002 de eerste lichting Otters uitgezet in de Weerribben .

Deze populatie is nog steeds de “kernpopulatie”. Van hieruit is langzaam maar zeker de populatie gaan groeien. Vanaf 2010 ging het hard. Toen werd in de buurt van Hilversum in de Vechtplassen voor het eerst een Otter gesignaleerd. Kort daarop in 2011 werd er een dode Otter gevonden bij Hazerswoude. Ook langs de IJssel neemt de hoeveelheid waarnemingen snel toe. In 2014 worden jonge Otters gefilmd in de Nieuwkoopse Plassen.

Echter er is ook een keerzijde aan het succes. Doordat bijna alle Otters in Nederland uit de oorspronkelijke kernpopulatie voort zijn gekomen nemen de verschijnselen van inteelt ook toe.

1e54859a-b223-49f4-b4a4-feada139ee89_nederland_otter_NL_01_530x661

Huidige situatie

Inmiddels is langs een groot gedeelte van de Nederlandse rivieren wel een melding gedaan van Otters. Langs de Lek, maar ook in de Gelderse Poort en langs de Oude IJssel.
Ook is door de aanwijzingen van inteelt inmiddels besloten om op kleine schaal Otters uit het buitenland toe te voegen aan de Nederlandse populatie. Daarbij rukken de Otters ook vanuit Duitsland (langs de Overijsselse Vecht) en België (vlak onder Antwerpen) op.

Verder is er in het voorjaar van 2015 een gerechtelijke uitspraak geweest ten gunste van de Otter. De overheid moet nu knelpunten waar vaak Otters dood worden gereden maatregelen nemen om dit voorkomen.

Conclusie

Al met al ziet het er voor de Otter in Nederland behoorlijk goed uit. Ook de waterkwaliteit neemt toe, ten gunste van de Otter en tal van andere dieren.
Wil je een Otter zien? Dan moet je enorm veel geluk hebben. Otters zijn enorm schuw en doordat het schemer en nacht actieve dieren zijn maakt dit het niet makkelijker. Het is echter niet onmogelijk. Grootste kans maak je in de gebieden waar veel Otters vorkomen, oftewel de kop van Overijsel en in Friesland.

Links

Nieuwsbrief van stichting ARK
Alterra
Zoogdieren Vereniging
Waarneming.nl

Er is 1 reactie. Geef zelf ook een reactie


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.