Koereiger, Baardman en Roodborsttapuit

Soms heb je een soort die in de vogelwereld een schaamsoort wordt genoemd. Een soort waar je alle kansen hebt gehad om die te zien maar die steeds gemist hebt. Voor mij is (herstel WAS) dat de Koereiger. Een soort die afgelopen winter op 500 meter van mijn huis werd gezien en ook dicht bij mijn werk in Amsterdam. Vandaag heb ik mijn kans gepakt om die schaamsoort voor eens en altijd van mijn schaamlijst af te halen.

Koereiger

Afgelopen weekend werd er in de buurt van Hei- en Boeicop niet één maar 2 Koereigers gemeld. Voor mij op een acceptabele afstand om te twitchen (half uurtje rijden). Dus de dagen er na in de gaten houden of ze nog werden gezien. Informatie ingewonnen bij mensen die hem al zagen. Thuis overlegd of het mogelijk was om woensdagmiddag te gaan. Toen alle lichten op groen stonden was het afwachten of de soort er woensdag nog zou zitten.

En dit was het geval. Woensdagochtend eerst andere afspraken afronden en ondertussen in de gaten houden of ze weer werden gemeld. Dit was het geval dus na de middag de auto in.
Route zat al in mijn hoofd dus de plek vinden was makkelijk. En de vogel…. ook dus.

Eindelijk, de Koereiger kan van mijn schaamlijst.

Koereiger- Bubulcus ibis

Western Cattle Egret
Oorspronkelijk uit Spanje en Marokko en rond de Rode Zee
Kleine witte reiger (ca. 45-52 cm groot) met gele snavel en gele poten. In de winter grijze poten. Jaagt op insecten die door Koeien en andere grazers worden opgedreven.
Jaarrond worden enkele exemplaren in Nederland gezien. Recent ook een broedgeval.
Waarneming.nl, ANWB Vogelgids van Europa 3e druk.

Naast de Koereiger zitten er ook een Blauwe Reiger en een Grote Zilverreiger.

Nadat ik de Koereiger een tijdje heb gadegeslagen besluit deze een eindje verder op te gaan zitten.

Voor mij tijd om een andere plek te gaan bezoeken. De uiterwaarden bij Everdingen. Hier zitten Baardmannetjes.

Baardmannetjes

Al een tijdje had ik de wens om Baardmannetjes te zien. De foto’s die ik van deze soort zag maakten indruk, wat een mooie vogel. Gisteren zag ik op twitter foto’s langskomen van Baardmannetjes in de uiterwaarden van Everdingen. Ik was toch in de buurt en besloot ze te gaan zoeken.

Ik was nog nooit in dit gebiedje geweest en het was even zoeken waar ik precies moest zijn. Al snel bleek dat het een gebied is waar ik zeker terug ga komen. Mooie waterpartijen afgewisseld met rietstroken en zandbanken. Veel belovend voor de zomer.

Op de eerste waterplas zitten vele eenden. Zowel Wintertaling als Bergeend spot ik daar. Evenals Kuifeend en Slobeend.

Al zoekend loop ik steeds verder het gebied in en spot ik nog een Roodborsttapuit.

In de auto had ik al geluisterd welk geluid een Baardman maakt. Ik meende het geluidje net te horen en besluit nog een keer voor de zekerheid te luisteren. En prompt komt er antwoord uit de bosjes. Ik stop gelijk met luisteren en spot de vogels diep in het riet. Wat een mooi moment. FANTASTISCH, wat een vogel. Koperkleurig met een lichtblauwe kop. Alleen foto’s maken…. Dat valt nog wel even tegen.

Nadat de vogels blijkbaar aan mijn aanwezigheid zijn gewend komen ze wat hoger in het riet zitten en kan ik foto’s maken van een mannetje.

Er zijn 3 reacties. Geef zelf ook een reactie


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.